ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટી ના વિદ્યાર્થી શ્રી ઋષભ પી. જૈન નો રાષ્ટ્રીય સ્તરે રોલરસ્કેટિંગ સ્પાર્ધામાં બ્રોન્ઝમેડલ

on

દર વર્ષે એસોસીએશન ઓફ ઇન્ડિયન યુનિવર્સીટીઝ વિદ્યાર્થીઓના વિકાસ અર્થે ઘણા કાર્યકર્મો નું આયોજન કરતી હોય છે. રમત-ગમત એ વ્યક્તિઓના સર્વાંગી વિકાસ માં આગવું સ્થાન ધરાવે છે. વર્ષ ૦૧૭-૨૦૧૮ માં ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટી સાથે સંકળાયેલ ભગવાન મહાવીર કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા શ્રી ઋષભ જૈન ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટી નું પ્રતિનિધિત્વ કરવા પંજાબ યુનિવર્સીટી, ચંદીગઢ ખાતે રોલર સ્પોર્ટ્સ અંતર્ગત સ્પીડ સ્કેટિંગ ની સ્પાર્ધા માં સમગ્ર ભારત માં તૃતીય સ્થાન પ્રાપ્ત કરી બ્રોન્ઝમેડલ મેળવેલ છે. ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટી ના કુલપતિશ્રી પ્રો. (ડૉ.) નવીન શેઠ, કુલસચિવશ્રી બીપીન જે. ભટ્ટ, યુનિવર્સીટી નો રમત-ગમત વિભાગ તથા અન્ય અધિકારીશ્રીઓ એ શ્રી ઋષભ જૈન ને તેઓની ભવિષ્યની ઉજ્જવળ કારકિર્દી તથા તેઓ રમત-ગમત ક્ષેત્રે ખુબ ઝળહળતી સિદ્ધિ અને પ્રગતિ હાંસલ કરે તેવી શુભકામના અને અભીનંદન પાઠવે છે.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s